Ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu?

Jo Viņš ir Kungs pār visiem un atklāj Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Romiešiem 10:12

Būdami kristieši mēs zinām, cik svarīga ir lūgšana. Bet, vai esat kādreiz pamanījuši, ka frāze piesaukt Kunga vārdu Bībelē ir pieminēta daudzas reizes? Dieva cilvēki pastāvīgi ir piesaukuši Kunga vārdu gadsimtu gaitā.

Bet ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu? Vai tas ir tikai poētisks veids, kā apzīmēt lūgšanu vai paļaušanos uz Kungu?

Tā kā šī frāze ir tik bieži pieminēta visā Bībelē, tā noteikti ir pelnījusi mūsu uzmanību. Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu, izmantojot pantus un piezīmes no Jaunās Derības Atjaunotā tulkojuma. Mēs arī redzēsim, kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu kristīgajā dzīvē.

Vai tu baudi Dievu Viņa Vārdā?

“Jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs.”

Pētera 1. vēstule 2:3

Mums ir jāēd, lai uzturētu savu fizisko dzīvību un saglabātu veselību. Bet tas, ka mums ir jāēd, vēl nenozīmē, ka tas ir apnicīgs pienākums. Patiesībā ēšana ir patīkama, īpaši, ja ēdiens ir garšīgs.

Tāpat arī Bībele mums saka, ka Dieva Vārds mūs uztur un saglabā mūsu garīgo veselību. Bet kā mēs uztveram Bībeles lasīšanu? Vai laiks, ko pavadām Dieva Vārdā, mums ir sauss, garlaicīgs pienākums, kas, mūsuprāt, mums jāpilda? Vai arī tas ir laiks, kas mums sagādā prieku un piepildījumu? Dievs vēlas, lai laiks, ko pavadām Viņa Vārdā, mums nebūtu pienākums, bet gan prieks.

Kā saņemt dzīvību no Dieva Vārda

Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.

Jāņa ev. 6:63

Ir svarīgi zināt, ka Bībeles būtība ir Gars. Jāņa ev. 6:63 vēsta, ka tikai Gars mums var dot dzīvību. Tātad, lai iegūtu dzīvību no Bībeles, mums ir jābūt saskarsmei ar Garu Dieva Vārdā. Saņemot šo dzīvību, mēs būsim garīgi paēduši un augsim Kristū. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi, lai kristieša dzīvē mēs spētu iegūt dzīvību no Bībeles.

Ko nozīmē piedzimt no augšienes?

Apzīmējums piedzimis no augšienes vai atdzimis daudziem cilvēkiem ir diezgan pazīstams un parasti asociējas ar kļūšanu par kristieti.

Bet ko nozīmē piedzimt no jauna? Vai tas nozīmē jaunu sākumu? Vai tas ir solījums turpmāk dzīvot labāk, dzīvot tikumīgi, rīkoties pareizi? Bet ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēks ir labs, cēls un godprātīgs? Vai arī šādam cilvēkam vajag piedzimt no augšienes?

Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko Bībele saka par piedzimšanu no augšienes.

Vai Dievam ir plāns?

Kad bijām mazi bērni, mēs bieži spēlējāmies ar rotaļlietām bez noteikta mērķa, neko neplānojot, vienkārši mācoties no izpētītā. Mūsu rotaļām nebija ne grandioza plāna, ne nodoma. Mēs vienkārši izdomājām visu uz vietas.

Bet vai vari iedomāties, ka Dievs tā darītu? Vai gudrais, mīlošais un mūžīgais Dievs varēja radīt Visumu bez nodoma? Vai Viņš varēja radīt cilvēkus bez mērķa?

8 panti, kas parāda, ka Jēzus Kristus dzīvo tevī

Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 13:5

2. vēstulē korintiešiem 13:5 apustulis Pāvils jautā ticīgajiem Korintā: “Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?” 

Rakstot vārdus Jēzus Kristus ir jūsos, Pāvils neizsakās poētiski vai metaforiski. Viņš tā arī domāja, ka Jēzus burtiski mājo viņos. Daudzi citi panti Bībelē apstiprina faktu, ka Kungs Jēzus dzīvo Savos ticīgajos.

Kas ir cilvēka gars saskaņā ar Bībeli?

Kungs lai ir ar tavu garu.

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:22

Jēzus Kristus kā Pestītāja pieņemšana ir nozīmīgs notikums. Bet vai esi kādreiz domājis, kas notiek tālāk? 

Labā ziņa ir tā, ka pestīšana ir tikai pirmais solis tavā kristieša dzīvē. Būt kristietim nozīmē daudz ko vairāk! Jēzus Kristus tagad dzīvo tevī un vēlas personīgas attiecības ar tevi. Lai tas notiktu, ir būtiski saprast tava cilvēka gara nozīmi saskaņā ar Bībeli.

Šajā rakstā aplūkosim dažus galvenos pantus, lai izpētītu, kā izpratne par cilvēka garu var ietekmēt mūsu kristīgo dzīvi.

Pārvērtības saskaņā ar Bībeli

Bet mēs visi…topam pārvērsti. *

2. Korintiešiem 3:18

Visiem ir kaut kas, ko mēs gribētu sevī mainīt. Milzīgais grāmatu klāsts par sevis pilnveidošanu, kas šodien pieejams, ir saistīts ar mūsu vēlmi būt citādiem vai kaut kā sevi pilnveidot.

Un, izlasot pantus Jaunajā Derībā par to, kā ticīgajiem jādzīvo un jāizturas, mēs arī gribam tā dzīvot. Bet, ja salīdzinām savu ikdienas dzīvi ar šīm rakstu vietām, mēs nevaram nepamanīt savus trūkumus, piemēram, mīlestības trūkumu pret cilvēkiem, nepacietību vai savu reakciju konkrētās situācijās – tas viss atklāj mūsu vajadzību pēc pārmaiņām. Bet kā mēs varam to izdarīt?

Arī Dievs vēlas, lai mēs mainītos, bet ne tā, kā mēs domājam! Bībele runā par pārvērtībām vai pārveidi. Šajā rakstā aplūkosim, kas ir pārvērtības saskaņā ar Dieva Vārdu.

Kāda ir atšķirība starp dvēseli un garu?

Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju.

Lūkas 1:46-47

Termini dvēsele un gars ir plaši apspriesti filozofijā, literatūrā un dažādu reliģiju darbos. Tie nereti tiek lietoti kā sinonīmi, jo cilvēki uzskata, ka tas ir viens un tas pats.

Bet ko saka Bībele? Vai starp tiem ir atšķirība? Un, ja ir, vai tam ir nozīme?

Šajā rakstā mēs aplūkosim pantus un piezīmes, kas atrodamas Jaunās derības Atjaunotajā tulkojumā, un ieraudzīsim, ka dvēsele un gars ir atšķirīgi. Mēs arī pārrunāsim, kāpēc to ir svarīgi zināt mūsu attiecībās ar Dievu.

Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību” un piezīme pie vārda “veselīgo”

Bībeles pants: Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību”.

Piezīme pie vārda “veselīgo”: Veselīga mācība vienmēr ir saskaņā ar ticības patiesību. Tā ir apustuļu mācības saturs, Dieva jaunās derības mājsaimniecības saturs. Tā ne tikai sniedz ticīgajiem dzīvības apgādi un dziedina garīgās slimības, bet arī noved draudzi veselīgā stāvoklī, nodibinot tajā kārtību. Tāpēc tai tiek piešķirta tik liela nozīme šajās trijās grāmatās: Pirmajā un Otrajā vēstule Timotejam un Vēstulē Titam, – grāmatās, kuras vērstas pret nekārtību un pagrimumu draudzē.

Это же примечание на русском языке.