8 panti, kas parāda, ka Jēzus Kristus dzīvo tevī

Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 13:5

2. vēstulē korintiešiem 13:5 apustulis Pāvils jautā ticīgajiem Korintā: “Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos?” 

Rakstot vārdus Jēzus Kristus ir jūsos, Pāvils neizsakās poētiski vai metaforiski. Viņš tā arī domāja, ka Jēzus burtiski mājo viņos. Daudzi citi panti Bībelē apstiprina faktu, ka Kungs Jēzus dzīvo Savos ticīgajos.