Fizisko personu datu apstrāde


Mēs, Misija “Rema”, rūpējamies par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību, t. sk., Jūsu tiesībām uz informācijas pieejamību.

Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu apstrades likumu un Eiropas parlamenta un padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi prasībām.