Kāda ir atšķirība starp dvēseli un garu?

Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju.

Lūkas 1:46-47

Termini dvēsele un gars ir plaši apspriesti filozofijā, literatūrā un dažādu reliģiju darbos. Tie nereti tiek lietoti kā sinonīmi, jo cilvēki uzskata, ka tas ir viens un tas pats.

Bet ko saka Bībele? Vai starp tiem ir atšķirība? Un, ja ir, vai tam ir nozīme?

Šajā rakstā mēs aplūkosim pantus un piezīmes, kas atrodamas Jaunās derības Atjaunotajā tulkojumā, un ieraudzīsim, ka dvēsele un gars ir atšķirīgi. Mēs arī pārrunāsim, kāpēc to ir svarīgi zināt mūsu attiecībās ar Dievu.