Pārvērtības saskaņā ar Bībeli

Bet mēs visi…topam pārvērsti. *

2. Korintiešiem 3:18

Visiem ir kaut kas, ko mēs gribētu sevī mainīt. Milzīgais grāmatu klāsts par sevis pilnveidošanu, kas šodien pieejams, ir saistīts ar mūsu vēlmi būt citādiem vai kaut kā sevi pilnveidot.

Un, izlasot pantus Jaunajā Derībā par to, kā ticīgajiem jādzīvo un jāizturas, mēs arī gribam tā dzīvot. Bet, ja salīdzinām savu ikdienas dzīvi ar šīm rakstu vietām, mēs nevaram nepamanīt savus trūkumus, piemēram, mīlestības trūkumu pret cilvēkiem, nepacietību vai savu reakciju konkrētās situācijās – tas viss atklāj mūsu vajadzību pēc pārmaiņām. Bet kā mēs varam to izdarīt?

Arī Dievs vēlas, lai mēs mainītos, bet ne tā, kā mēs domājam! Bībele runā par pārvērtībām vai pārveidi. Šajā rakstā aplūkosim, kas ir pārvērtības saskaņā ar Dieva Vārdu.