1. Timotejam 1:10 “…un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai” un piezīme pie vārda “veselīgai”

Bībeles pants: 1 Timotejam 1:10 “netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai”

Piezīme pie vārda “veselīgai”: Vārds “veselīgs” nozīmē saikni ar dzīvi. Mācot veselīgi, saskaņā ar Dieva godības evaņģēliju, apustuļi cilvēkiem piedāvā veselīgu mācību kā dzīves apgādi, kas viņus vai nu baro, vai dziedina; svešas, domstarpības raisošas mācības (3. p.) tieši pretēji – sēj citos nāves un indes sēklas. Jebkura mācība, kas novērš cilvēku uzmanību no Dieva Jaunās Derības mājsaimniecības centra un mērķa, nav veselīga.

Это же примечание на русском языке.

Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.” un piezīme pie vārda “piesauc”

Bībeles pants: Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Piezīme pie vārda “piesauc”: Dieva vārda aicinājums (piesaukšana) ir atslēga ne tikai mūsu glābšanai, bet arī mūsu priekam par Dieva bagātību. Sākot ar Enosu, no cilvēces trešās paaudzes, un visu laiku līdz jaunajiem Dieva uzticīgajiem un izpirktajiem cilvēkiem vienmēr izbaudīja Kristus izpirkšanu un glābšanu un visu viņa bagātību ar šīs atslēgas palīdzību.

Это же примечание на русском языке.