Kā saņemt dzīvību no Dieva Vārda

Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.

Jāņa ev. 6:63

Ir svarīgi zināt, ka Bībeles būtība ir Gars. Jāņa ev. 6:63 vēsta, ka tikai Gars mums var dot dzīvību. Tātad, lai iegūtu dzīvību no Bībeles, mums ir jābūt saskarsmei ar Garu Dieva Vārdā. Saņemot šo dzīvību, mēs būsim garīgi paēduši un augsim Kristū. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi, lai kristieša dzīvē mēs spētu iegūt dzīvību no Bībeles.

Kā mēs iegūstam dzīvību no Bībeles?

Pāvila 2. vēstulē Timotejam 3:16 ir teikts:

Visi Raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā.”

Kā jau redzējām, tad šis ir galvenais pants, kas atklāj Bībeles būtību. Paskatīsimies vēlreiz 2. piezīmi Jaunās Derības Atjaunotajā tulkojumā par to, kas ir Dieva iedvests, īpašu uzmanību pievēršot otrajai daļai:

Tas norāda, ka Svētie Raksti, Dieva Vārds, ir Dieva elpa. Dieva teiktais ir Dieva izelpa. Tātad Viņa vārds ir Gars (Jāņa ev. 6:63) jeb elpa. Tādējādi Raksti ir Dieva Gara iemiesojums. Gars ir pati Rakstu būtība, tāpat kā fosfors ir būtiska sērkociņa sastāvdaļa. Mums vajag šķilt Rakstu Garu pret mūsu garu, lai iegūtu dievišķo uguni.”

Tātad, ja gribam iegūt dzīvību, lasot Bībeli, mums ir jālieto mūsu gars, lai kontaktētos ar Garu Vārdā. Kā teikts piezīmē, mums vajag “šķilt Rakstu Garu pret mūsu garu, lai iegūtu dievišķo uguni”. Bet ko tas nozīmē?

Noderīga ilustrācija

Aplūkosim tuvāk piezīmē minēto analoģiju un paskatīsimies, kā tad sērkociņu var aizdedzināt.

Sērkociņa galviņa ir no fosfora. Karstums, kas tiek iegūts, sērkociņu šķiļot pret raupju virsmu, aizdedzina šo viegli uzliesmojošo ķīmisko vielu. Ja sērkociņu šķilsim pret džemperi, zāli vai plastmasas pudeli, nekas nenotiks, jo neviena no tām nav piemērota virsma. Bet, šķiļot sērkociņu pret grubuļainu akmeni, tas momentā aizdegsies un parādīsies liesma.

Tātad, lai iedegtu uguni, ir vajadzīgas divas lietas: sērkociņš un īstā virsma, pret kuru to uzšķilt.

Lietot savu garu, lai kontaktētos ar Garu Vārdā

Piemērs ar sērkociņu, kam ir vajadzīga īstā virsma, palīdz mums saprast, kā iegūt dievišķo uguni, kas paslēpta Dieva Vārdā. Lai to izdarītu, arī mums ir vajadzīgas divas lietas: Bībele (sērkociņš), kas atrodas ārpus mums, un mūsu – cilvēka gars (īstā virsma), kas ir mūsos.

Ja nākam pie Dieva Vārda, lietojot tikai savu prātu, lai to saprastu, tad aizdegšanās nenotiks un nebūs uguns. Mēs palaidīsim garām Garu, kas ir Vārdā. Raksti ir jāšķiļ pret īsto virsmu, lai notiktu aizdegšanās. Īstā virsma nav mūsu analītiskais prāts vai mainīgās emocijas, tas ir cilvēka gars.

Bet kā tieši mēs varam lietot savu garu, lai kontaktētos ar Garu Vārdā?

Lietot savu garu lūdzot

Fiziskā ziņā labākais veids, kā lietot savas kājas, ir staigāt. Garīgi labākais veids, kā lietot savu garu, ir lūgt. Kad lasām Bībeli ar lūgšanu, mēs lietojam savu garu. Kad lietojam savu garu un lūdzam, mēs “šķiļam” jeb kontaktējamies ar Garu rakstītajā Dieva Vārdā.

Pirms sākam lasīt Bībeli, mēs varam lūgt apmēram šādi: “Kungs Jēzu, es vēlos pieskarties Tavam Garam Tavā Vārdā. Kungs, es nevēlos vienkārši izlasīt melnu uz balta; es gribu no Tava Vārda uzņemt Tevi kā dzīvību.” Šāda veida lūgšana rada lielu atšķirību, ja mācāmies lietot savu garu, verot vaļā Bībeli.

Lasot Viņa Vārdu, mēs varam turpināt lūgt, par pamatu lūgšanai lietojot Bībeles vārdus. Mēs ar šiem vārdiem varam slavēt, pateikties un pielūgt Kungu.  

Kā lūgt ar Dieva Vārdu

Ņemsim Jāņa ev. 10:11 kā piemēru tam, kā lūgt ar Dieva Vārdu:

Es esmu labais Gans; labais Gans atdod dzīvību par Savām avīm.”

Mēs varam lietot šī panta vārdus, lai lūgtu: “Kungs Jēzu, es slavēju Tevi par to, ka Tu esi labais Gans. Es tā priecājos, ka Tu esi mans Gans! Paldies Tev, Kungs, ka esi darījis mani par vienu no Savām avīm. Kungs, paldies Tev, ka atdevi Savu dzīvību par mani!”

Citiem vārdiem sakot, mēs varam lūgt Kungu, izmantojot Viņa paša vārdus, kas ir Bībelē. Lūdzot ar Bībeli, mēs lietojam savu cilvēcisko garu un kontaktējamies ar Garu Dieva Vārdā. Tas Vārdam liek atklāt Garu, kas dod mums dzīvību. Mēs piedzīvojam to, par ko Kungs runāja Jāņa ev. 6:63: “Vārdi, ko Es jums saku, ir gars un dzīvība.” Šī dzīvība baro mūsu garu, apmierina mūsu iekšējo izsalkumu pēc Dieva un veldzē mūsu izslāpušo dvēseli. Un tāpat kā bērns fiziski aug, uzņemot barību, mēs piedzīvojam garīgu izaugsmi savā kristieša dzīvē, pārtiekot no Gara Dieva Vārdā.

Saņemt dzīvību no Dieva Vārda

Zinot, ka Gars ir Bībeles būtība, mainīsies mūsu attieksme pret Dieva vārdu. Mēs to vairs neuzlūkosim tikai kā mācību grāmatu vai ārēju ceļvedi par to, kā dzīvot. Mēs nenāksim pie Dieva Vārda tikai ar savu prātu. Tā vietā mēs lūdzot lietosim savu garu, lai kontaktētos ar Garu Vārdā. Mēs vērsim vaļā Bībeli, lai saņemtu no tās dzīvību.


Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.