Kas ir cilvēka gars saskaņā ar Bībeli?

Kungs lai ir ar tavu garu.

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:22

Jēzus Kristus kā Pestītāja pieņemšana ir nozīmīgs notikums. Bet vai esi kādreiz domājis, kas notiek tālāk? 

Labā ziņa ir tā, ka pestīšana ir tikai pirmais solis tavā kristieša dzīvē. Būt kristietim nozīmē daudz ko vairāk! Jēzus Kristus tagad dzīvo tevī un vēlas personīgas attiecības ar tevi. Lai tas notiktu, ir būtiski saprast tava cilvēka gara nozīmi saskaņā ar Bībeli.

Šajā rakstā aplūkosim dažus galvenos pantus, lai izpētītu, kā izpratne par cilvēka garu var ietekmēt mūsu kristīgo dzīvi.

Kāda ir atšķirība starp dvēseli un garu?

Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju.

Lūkas 1:46-47

Termini dvēsele un gars ir plaši apspriesti filozofijā, literatūrā un dažādu reliģiju darbos. Tie nereti tiek lietoti kā sinonīmi, jo cilvēki uzskata, ka tas ir viens un tas pats.

Bet ko saka Bībele? Vai starp tiem ir atšķirība? Un, ja ir, vai tam ir nozīme?

Šajā rakstā mēs aplūkosim pantus un piezīmes, kas atrodamas Jaunās derības Atjaunotajā tulkojumā, un ieraudzīsim, ka dvēsele un gars ir atšķirīgi. Mēs arī pārrunāsim, kāpēc to ir svarīgi zināt mūsu attiecībās ar Dievu.