Ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu?

Jo Viņš ir Kungs pār visiem un atklāj Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Romiešiem 10:12

Būdami kristieši mēs zinām, cik svarīga ir lūgšana. Bet, vai esat kādreiz pamanījuši, ka frāze piesaukt Kunga vārdu Bībelē ir pieminēta daudzas reizes? Dieva cilvēki pastāvīgi ir piesaukuši Kunga vārdu gadsimtu gaitā.

Bet ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu? Vai tas ir tikai poētisks veids, kā apzīmēt lūgšanu vai paļaušanos uz Kungu?

Tā kā šī frāze ir tik bieži pieminēta visā Bībelē, tā noteikti ir pelnījusi mūsu uzmanību. Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko nozīmē piesaukt Kunga vārdu, izmantojot pantus un piezīmes no Jaunās Derības Atjaunotā tulkojuma. Mēs arī redzēsim, kāpēc tas ir tik svarīgi mūsu kristīgajā dzīvē.

Vai tu baudi Dievu Viņa Vārdā?

“Jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs.”

Pētera 1. vēstule 2:3

Mums ir jāēd, lai uzturētu savu fizisko dzīvību un saglabātu veselību. Bet tas, ka mums ir jāēd, vēl nenozīmē, ka tas ir apnicīgs pienākums. Patiesībā ēšana ir patīkama, īpaši, ja ēdiens ir garšīgs.

Tāpat arī Bībele mums saka, ka Dieva Vārds mūs uztur un saglabā mūsu garīgo veselību. Bet kā mēs uztveram Bībeles lasīšanu? Vai laiks, ko pavadām Dieva Vārdā, mums ir sauss, garlaicīgs pienākums, kas, mūsuprāt, mums jāpilda? Vai arī tas ir laiks, kas mums sagādā prieku un piepildījumu? Dievs vēlas, lai laiks, ko pavadām Viņa Vārdā, mums nebūtu pienākums, bet gan prieks.