Vai Dievam ir plāns?

Kad bijām mazi bērni, mēs bieži spēlējāmies ar rotaļlietām bez noteikta mērķa, neko neplānojot, vienkārši mācoties no izpētītā. Mūsu rotaļām nebija ne grandioza plāna, ne nodoma. Mēs vienkārši izdomājām visu uz vietas.

Bet vai vari iedomāties, ka Dievs tā darītu? Vai gudrais, mīlošais un mūžīgais Dievs varēja radīt Visumu bez nodoma? Vai Viņš varēja radīt cilvēkus bez mērķa?

Dievs ir mērķtiecīgs

Skaidrs, ka mūžīgajam, gudrajam Dievam ir nodoms Savai radībai. Kārtība Dieva radībā, sākot no visuma plašumiem līdz pat atoma mikroskopiskajai struktūrai, liecina par Dieva apdomību un mērķtiecību.

Padomā par Saules precīzo orbītu gada griezumā un Mēness orbītu ik mēnesi ap zemi. Tie abi runā ne tikai par kārtību, bet arī par nodomu. To novietojums un orbītu regularitāte nodrošina vislabākos apstākļus dzīvībai, lai tā varētu augt un pastāvēt uz zemes ar dienām un naktīm, gadalaikiem un gadiem. Šāda kārtība parāda, ka Dievs neko nedara nejauši vai bez nodoma. Dievam ir plāns visam.

Kāds tad ir mērķtiecīgā Dieva plāns attiecībā uz mums, Viņa augstāko radību?

Dieva plāns attiecībā uz cilvēku

Pēc sešām dienām, kad Dievs bija sagatavojis vislabāko fizisko vidi, Viņš bija nonācis Sava radošā darba virsotnē – pie cilvēces. Visos Savos iepriekšējos darbos Dievs vienkārši runāja, un parādījās zeme, jūras, augi un dzīvnieki. Bet, nonākot līdz cilvēka radīšanai, Dievs ne tikai runāja. 1. Mozus grāmatā 1:26 teikts:

Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības“.

Būdams mērķtiecīgs, Dievs radīja cilvēku pavisam īpašā veidā – pēc Viņa tēla.

Kāpēc? Jo Dievam bija plāns. Lūk ilustrācija, kas palīdzēs mums labāk saprast, ko nozīmē tas, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla, un kā tas ir saistīts ar Dieva plānu.

Roka un cimds

Pieņemsim, ka adītāja nolemj uzadīt pirkstaiņus. Tā kā viņa gribēs cimdus valkāt, tad viņa tos ada noteiktā veidā – ar četriem garākiem pirkstiem, ar īsāku īkšķi un atveri pie locītavas. Citiem vārdiem sakot, viņa izgatavo cimdu pēc savas rokas formas vai atveida, ar atveri, lai cimdu varētu uzvilkt savā rokā.

Tad adītāja uzvelk cimdu rokā. Ja cimds spētu runāt, tas varētu sacīt: “Tam es tiku radīts – turēt šo roku! Kad roka kustas, arī es kustos. Ko roka dara, to es daru līdzi. Mēs esam paredzēti viens otram!”

Tāpat arī mēs (cimds) tikām radīti pēc Dieva līdzības, lai Dievs (roka) varētu dzīvot mūsos. Dzīvojot mūsos, Viņa dzīvība kļūst par mūsējo. Tāpat kā roka un cimds, visu, ko dara Dievs, mēs darām vienoti ar Viņu. Mēs izpaužam Dievu, kurš dzīvo Savu dzīvi mūsos, un izpaužam Viņu visiem apkārtējiem.

Dievam ir nodoms tavai dzīvei

Dieva lielais plāns visai mūsu dzīvei ir tāds, lai Viņš būtu mūsu dzīvība, lai mēs dzīvotu Viņu un izpaustu Viņu. Protams, Dievam rūp, ko mēs mācāmies skolā, kādu darbu strādājam, ar ko precamies un kur dzīvojam. Bet šīs lietas Viņam nerūp vienkārši tāpat vien, bezmērķīgi. Dieva nodoms un rūpes par mūsu dzīves detaļām iekļaujas Viņa mūžīgā mērķa kopainā – lai mēs paustu Dievu, kurš dzīvo mūsos un ir kļuvis par mūsu dzīvību.

Ja esam tukši un bez Dieva, vai, ja nedzīvojam tā, lai iegūtu Dievu un izpaustu Viņu, tad mūsu “īstais” dzīvesbiedrs, karjera vai māja, var būt jauki, bet mēs neesam sasnieguši mērķi. Dieva lielākais nodoms attiecībā uz mums paliek nepiepildīts, un arī mēs jūtamies nepiepildīti, jo Viņa mērķis ir tas, kāpēc mēs tikām radīti.

Lai gan individuālās dzīves detaļas mums visiem ir atšķirīgas, Dieva plāns patiesībā ir viens un tas pats attiecībā uz katru no mums. Neskatoties uz mūsu atšķirīgajiem dzīves apstākļiem, ikdienā, kad braucam ar mašīnu, runājam ar ģimenes locekļiem vai strādājam savā darbavietā, Dievs grib dzīvot mūsos, lai Viņš varētu tikt izpausts caur mums mūsu dzīvē.

Šeit ir īsa lūgšana, ar kuru mēs varam pateikties Dievam par to, ka Viņš mūs ir radījis ar tik brīnišķīgu mērķi:

“Mīļais Kungs, paldies, ka parādīji man, ka Tavs plāns manai dzīvei ir lielāks par to, ko es mācos, ar ko precos vai kur dzīvoju. Kungs, paldies par to, ka esmu daļa no Tava mūžīgā plāna. Paldies, ka Tu radīji mani pēc Sava tēla, lai es varētu būt piepildīts ar Tevi un izpaust Tevi. Attīri mani, Kungs, un piepildi ar Sevi. Kungs Jēzu, es mīlu Tevi.”

Vairāk par šo tēmu var izlasīt grāmatas Basic Elements of the Christian Life 1. sējumā 1. nodaļā, kas ir pieejama bez maksas šeit.


Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.