Ko nozīmē piedzimt no augšienes?

Apzīmējums piedzimis no augšienes vai atdzimis daudziem cilvēkiem ir diezgan pazīstams un parasti asociējas ar kļūšanu par kristieti.

Bet ko nozīmē piedzimt no jauna? Vai tas nozīmē jaunu sākumu? Vai tas ir solījums turpmāk dzīvot labāk, dzīvot tikumīgi, rīkoties pareizi? Bet ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēks ir labs, cēls un godprātīgs? Vai arī šādam cilvēkam vajag piedzimt no augšienes?

Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko Bībele saka par piedzimšanu no augšienes.

Vai Dievam ir plāns?

Kad bijām mazi bērni, mēs bieži spēlējāmies ar rotaļlietām bez noteikta mērķa, neko neplānojot, vienkārši mācoties no izpētītā. Mūsu rotaļām nebija ne grandioza plāna, ne nodoma. Mēs vienkārši izdomājām visu uz vietas.

Bet vai vari iedomāties, ka Dievs tā darītu? Vai gudrais, mīlošais un mūžīgais Dievs varēja radīt Visumu bez nodoma? Vai Viņš varēja radīt cilvēkus bez mērķa?