Ko nozīmē piedzimt no augšienes?

Apzīmējums piedzimis no augšienes vai atdzimis daudziem cilvēkiem ir diezgan pazīstams un parasti asociējas ar kļūšanu par kristieti.

Bet ko nozīmē piedzimt no jauna? Vai tas nozīmē jaunu sākumu? Vai tas ir solījums turpmāk dzīvot labāk, dzīvot tikumīgi, rīkoties pareizi? Bet ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēks ir labs, cēls un godprātīgs? Vai arī šādam cilvēkam vajag piedzimt no augšienes?

Šajā rakstā mēs aplūkosim, ko Bībele saka par piedzimšanu no augšienes.

Nikodēms un Kungs Jēzus

Jāņa evaņģēlija 3.nodaļā ir stāsts par Nikodēmu, tikumīgu cilvēku, kas sabiedrībā tika turēts augstā cieņā. Kādu nakti viņš atnāca pie Jēzus un teica Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi nācis no Dieva kā skolotājs.”

Iespējams Nikodēms vēlējās, lai Jēzus iemācītu viņam, kā vēl viņš varētu sevi pilnveidot, lai būtu nevainojams. Bet, pirms Nikodēms paguva vēl ko pateikt, Jēzus sacīja viņam:

Patiesi, patiesi, Es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no jauna, viņš nevar redzēt Dieva valstību.” (Jāņa ev. 3:3)

Šķiet, ka Nikodēmam nebija problēmu, kas saistītas ar morāli vai grēku. Tāpēc šis vārds varēja viņu pārsteigt. Tas varētu pārsteigt arī mūs, it īpaši, ja domājam, ka tikai tādiem cilvēkiem, kuri ir acīmredzami amorāli vai neētiski, ir jāpiedzimst no jauna.

Bet ne jau tikai grēcīgiem vai amorāliem cilvēkiem ir nepieciešama atjaunošana. Katram cilvēkam ir jāpiedzimst no jauna, lai saņemtu Dieva dievišķo, mūžīgo dzīvību.

Neatkarīgi no tā, cik mēs esam cēli, labi vai taisni, nepiedzimstot no jauna mums ir tikai mūsu – cilvēka dzīvība; mums nav Dieva dzīvības. Bet Dievs vēlas, lai mums būtu Viņa dzīvība. Tāpēc Viņš mūs ir radījis.

Kā tad mums var būt Dieva mūžīgā dzīvība? Kungs Jēzus teica, ka mums ir jāpiedzimst no jauna, tas nozīmē – piedzimt garīgi, ar Dieva dzīvību.

Piedzimt no Gara mūsu garā

Kad piedzimst mazulis, viņš dzimst no vecākiem, ar cilvēka dzīvību. Piedzimt no jauna vai atdzimt, vienkārši nozīmē, ka mēs esam piedzimuši no Dieva ar Dieva dzīvību.

Jāņa evaņģēlijā 3:6 Jēzus paskaidroja Nikodēmam, kā tas var būt:

Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas dzimis no Gara, ir gars.”

2.piezīme pie šī panta Jaunās Derības Atjaunotajā tulkojumā palīdz mums ieraudzīt, ko nozīmē vārdi dzimis no Gara ir gars:

Pirmais šeit minētais Gars ir dievišķais Gars, Dieva Svētais Gars, un otrais gars ir cilvēka gars, cilvēka atdzimušais gars. Atdzimšanu cilvēka garā veic Dieva Svētais Gars ar Dieva dzīvību, neradīto mūžīgo dzīvību. Tādējādi, atdzimšana nozīmē, ka dievišķā mūžīgā dzīvība (papildus cilvēka dabiskajai dzīvībai) kā jauna cilvēka jauns avots un jauns elements.”

Mūsu cilvēka gars ir mūsu būtnes dziļākā daļa. To Dievs ir radījis īpašā veidā, lai mēs spētu sazināties ar Viņu un uzņemt Viņu. Kad noticējām Jēzum, mūsu cilvēka gars piedzima no dievišķā Gara. Tagad mums ir Dieva dzīvība!

Dievs nevēlas ētiskus cilvēkus, kuriem nav Viņa dzīvības. Viņš grib, lai cilvēki kļūst par Viņa bērniem, kuriem ir Viņa dzīvība.

Piedzimšanai no jauna nav nekāda sakara ar apņēmību kļūt par labāku cilvēku vai sākšanu no baltas lapas. Viss, kas mums vajadzīgs, ir piedzimt no Gara mūsu garā ar Dieva dzīvību.

Atdzimšana 1. Pētera vēstulē

Vairāk par atdzimšanu varam redzēt 1. Pētera vēstulē 1:3:

Svētīts ir Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kurš Savā lielajā žēlsirdībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem.

Piezīmes Jaunās Derības atjaunotajā tulkojumā par šo pantu vēl vairāk izgaismo šo brīnišķīgo jautājumu. Izlasīsim tikai 4.piezīmes pirmo daļu, kurā paskaidrots, ko mēs iegūstam atdzimšanas ceļā:

Atdzimšana, tāpat kā izpirkšana un attaisnošana, ir Dieva pilnīgas pestīšanas aspekts. Izpirkšana un attaisnošana atrisina mūsu problēmu ar Dievu un samierina mūs ar Dievu; atdzimšana mūs atdzīvina ar Dieva dzīvību, ieved mūs dzīvības attiecībās, organiskā savienībā ar Dievu.”

Kad mēs ticam Jēzum Kristum un visam, ko viņš ir darījis mūsu labā, mūsu grēki ir piedoti un mēs esam atgriezušies pie Dieva. To paveica Kristus izpirkšana. Mēs esam tik pateicīgi par šo Dieva pilnīgas pestīšanas aspektu.

Bet tas vēl nav viss. Atdzimstot mēs tiekam atdzīvināti ar Dieva dzīvību. Tagad attiecības ar Dievu vairs nav tikai objektīvas, kā Radītāja attiecības ar radību. Atdzimstot mēs ieguvām Dieva dzīvību un tāpēc mūsu attiecības ar Viņu ir dzīvības attiecības vai organiska savienība.

Tas nav tā, ka divi nedzīvi priekšmeti ir vienkārši salīmēti kopā. Mūsu attiecības ar Dievu ir kā zara savienošanās ar vīnogulāju. Zars ir organiski savienots ar vīnogulāju un tiem ir kopīga dzīvība.

Kā mums jādzīvo pēc atdzimšanas?

Bērniņa piedzimšana ir brīnišķīgs notikums. Bet tas ir tikai viņa augšanas un attīstības sākums.

Tāpat arī garīgā atdzimšana ir tikai mūsu kristīgās dzīves sākums. Tātad, kas mums jādara pēc tam, kad esam atdzimuši?

Pēc dzimšanas mazuļa galvenā vajadzība ir elpot un ēst. Jaundzimušajam nav vajadzīgas mācības un mācību grāmatas par to, kā uzvesties. Viņam ir vajadzīgs gaiss un barība. Kamēr viņš saņem pienācīgu uzturu, tas aug pats, bez īpašiem centieniem un piepūles. Bērniņš vienkārši elpo, ēd un aug, izejot cauri visiem dzīves posmiem, līdz sasniedz briedumu.

Tas pats notiek mūsu kristīgajā dzīvē. Kad esam piedzimuši no augšienes, mūsu svarīgākā vajadzība ir garīgi elpot un tikt pabarotiem, lai ši jaunā dzīvība mūsu garā varētu augt. Mēs to varam darīt lūdzoties, piesaucot Kunga vārdu un pavadot laiku Vārdā. Pieaugot mēs arvien vairāk un vairāk izpaudīsim Dievu mūsu ikdienas dzīvē.

Šeit mēs tikai īsi pieskārāmies brīnišķīgajam jautājumam par atdzimšanu Dieva dzīvībā. Jaunās Derības Atjaunotajā tulkojumā ir vairāk piezīmju nekā tikai tās, ko varējām iekļaut šajā rakstā, īpaši tas attiecas uz 1. Pētera vēstules 3. pantu. Ja pārvaldāt angļu, krievu vai arī kādu citu no valodām, kurās pastāv Jaunās Derības Atjaunotais tulkojums, iesakām pasūtīt bezmaksas eksemplāru, lai jūs varētu tās izlasīt un gūt pilnīgāku priekšstatu par atdzimšanu.


Tulkots no oriģinālā raksta angļu valodā (saite uz rakstu) Bibles for America blogāIzmantots ar atļauju.