Kā saņemt dzīvību no Dieva Vārda

Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.

Jāņa ev. 6:63

Ir svarīgi zināt, ka Bībeles būtība ir Gars. Jāņa ev. 6:63 vēsta, ka tikai Gars mums var dot dzīvību. Tātad, lai iegūtu dzīvību no Bībeles, mums ir jābūt saskarsmei ar Garu Dieva Vārdā. Saņemot šo dzīvību, mēs būsim garīgi paēduši un augsim Kristū. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi, lai kristieša dzīvē mēs spētu iegūt dzīvību no Bībeles.