Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību” un piezīme pie vārda “veselīgo”

Bībeles pants: Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību”.

Piezīme pie vārda “veselīgo”: Veselīga mācība vienmēr ir saskaņā ar ticības patiesību. Tā ir apustuļu mācības saturs, Dieva jaunās derības mājsaimniecības saturs. Tā ne tikai sniedz ticīgajiem dzīvības apgādi un dziedina garīgās slimības, bet arī noved draudzi veselīgā stāvoklī, nodibinot tajā kārtību. Tāpēc tai tiek piešķirta tik liela nozīme šajās trijās grāmatās: Pirmajā un Otrajā vēstule Timotejam un Vēstulē Titam, – grāmatās, kuras vērstas pret nekārtību un pagrimumu draudzē.

Это же примечание на русском языке.