Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību” un piezīme pie vārda “veselīgo”

Bībeles pants: Titam 2:1 “Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību”.

Piezīme pie vārda “veselīgo”: Veselīga mācība vienmēr ir saskaņā ar ticības patiesību. Tā ir apustuļu mācības saturs, Dieva jaunās derības mājsaimniecības saturs. Tā ne tikai sniedz ticīgajiem dzīvības apgādi un dziedina garīgās slimības, bet arī noved draudzi veselīgā stāvoklī, nodibinot tajā kārtību. Tāpēc tai tiek piešķirta tik liela nozīme šajās trijās grāmatās: Pirmajā un Otrajā vēstule Timotejam un Vēstulē Titam, – grāmatās, kuras vērstas pret nekārtību un pagrimumu draudzē.

Это же примечание на русском языке.

1. Timotejam 1:10 “…un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai” un piezīme pie vārda “veselīgai”

Bībeles pants: 1 Timotejam 1:10 “netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai”

Piezīme pie vārda “veselīgai”: Vārds “veselīgs” nozīmē saikni ar dzīvi. Mācot veselīgi, saskaņā ar Dieva godības evaņģēliju, apustuļi cilvēkiem piedāvā veselīgu mācību kā dzīves apgādi, kas viņus vai nu baro, vai dziedina; svešas, domstarpības raisošas mācības (3. p.) tieši pretēji – sēj citos nāves un indes sēklas. Jebkura mācība, kas novērš cilvēku uzmanību no Dieva Jaunās Derības mājsaimniecības centra un mērķa, nav veselīga.

Это же примечание на русском языке.

Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.” un piezīme pie vārda “piesauc”

Bībeles pants: Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Piezīme pie vārda “piesauc”: Dieva vārda aicinājums (piesaukšana) ir atslēga ne tikai mūsu glābšanai, bet arī mūsu priekam par Dieva bagātību. Sākot ar Enosu, no cilvēces trešās paaudzes, un visu laiku līdz jaunajiem Dieva uzticīgajiem un izpirktajiem cilvēkiem vienmēr izbaudīja Kristus izpirkšanu un glābšanu un visu viņa bagātību ar šīs atslēgas palīdzību.

Это же примечание на русском языке.