1. Timotejam 1:10 “…un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai” un piezīme pie vārda “veselīgai”

Bībeles pants: 1 Timotejam 1:10 “netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai”

Piezīme pie vārda “veselīgai”: Vārds “veselīgs” nozīmē saikni ar dzīvi. Mācot veselīgi, saskaņā ar Dieva godības evaņģēliju, apustuļi cilvēkiem piedāvā veselīgu mācību kā dzīves apgādi, kas viņus vai nu baro, vai dziedina; svešas, domstarpības raisošas mācības (3. p.) tieši pretēji – sēj citos nāves un indes sēklas. Jebkura mācība, kas novērš cilvēku uzmanību no Dieva Jaunās Derības mājsaimniecības centra un mērķa, nav veselīga.

Это же примечание на русском языке.