Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.” un piezīme pie vārda “piesauc”

Bībeles pants: Rom. 10:13 “Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Piezīme pie vārda “piesauc”: Dieva vārda aicinājums (piesaukšana) ir atslēga ne tikai mūsu glābšanai, bet arī mūsu priekam par Dieva bagātību. Sākot ar Enosu, no cilvēces trešās paaudzes, un visu laiku līdz jaunajiem Dieva uzticīgajiem un izpirktajiem cilvēkiem vienmēr izbaudīja Kristus izpirkšanu un glābšanu un visu viņa bagātību ar šīs atslēgas palīdzību.

Это же примечание на русском языке.