Jaunās Derības pasūtījums

    , savu personas datu apstrādei saskaņā ar misijas "Rema" politiku.